© 2012
TECHNOLOGIE
STROJE A ZAŘÍZENÍ

  

Klipsteinovy zákony aplikované na výrobu prototypů:

    1. Přípustné odchylky se budou hromadit jednostranně,
         aby způsobily co nejvíce potíží při montáži.
    2. Je-li podle schématu zapotřebí součástek "n",
        na skladě bude součástek "n-1".
    3. Motor se začne otáčet na opačnou stranu.
    4. Systém zajišťující spolehlivost vyřadí z provozu ostatní systémy.
    5. Rychlostní jistič chránící přístroj bude uchráněn,
         neboť přístroj shoří dříve.
    6. Chyba se objeví, až když skončí závěrečné zkoušky přístroje.
    7. Když z ochranného krytu vyšroubuješ poslední ze šestnácti šroubů,
         zjistí se, že byl sňat jiný kryt.
    8. Když je kryt upevněn posledním ze šestnácti šroubů,
        zjistí se, že se zapomnělo dát dovnitř těsnění.

Murphyho zákony - Strojírenství
Loweryho princip:
Když to nejde po dobrém, dělej to násilím. Jestliže se to ulomí, šlo o vadnou součástku.

Anthonyho pravidlo síly:
Nenamáhej se, najdi si větší kladivo!

Cahnův axiom:
Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.

Zákon víceúčelových přístrojů:
Čím má výrobek méně funkcí, tím dokonaleji je splňuje.

Jenkinsonův zákon:
Beztak to nebude fungovat!

Odkazy:

ISSTE

GR-NET
jankurcik@seznam.cz